​​

Sammenhængende neurorehabilitering til børn og unge med erhvervet hjerneskade – Region Hovedstadens regionale ansvarsområder i Implementeringsplan for forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade (2018)

​I Region Hovedstaden blev der i 2018 indgået en aftale om en implementeringsplan for forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade. Implementeringsplanen er endnu ikke evalueret og det er i dag uklart, hvorvidt der fra regional side er iværksat og implementeret konkrete indsatser i forhold til de områder, som regionen primært har ansvaret for. Der er i praksis en fornemmelse af, at de anbefalinger, som skal sikre et sammenhængende patientforløb af høj kvalitet, ikke er implementeret i tilstrækkelig grad.

​Form​​ål

At styrke patientforløbene for børn og unge med erhvervet hjerneskade under indlæggelse og ved opfølgning efter udskrivelse.

Metode​

Projektet består af tre spor. 
Spor 1 – Praksisafdækning omhandler identificering af relevante afdelinger og klinikker i Region Hovedstaden, som har indlagte børn og unge med nyopstået hjerneskade, afdækning af deskriptive data om målgruppen samt audit på genoptræningsplan.
Spor 2 - Viden og kompetenceudvikling omhandler undervisning af fagprofessionelle om organisering af hjerneskaderehabilitering, lovgivningen på området og udarbejdelse af genoptræningsplan.
Spor 3 - Opsporing, tværfaglig udredning og opfølgning omhandler patientforløbsbeskrivelser samt afprøvning af modeller, der sikrer et sammenhængende patientforløb af høj kvalitet.

Per​spektivering

Viden og erfaringer fra projektet kan hjælpe med at identificere effektive og bæredygtige arbejdsgange, der sikrer en systematisk opsporing, udredning og opfølgning af børn og unge med erhvervet hjerneskade. Derved kan der skabes et sammenhængende patientforløb af høj kvalitet til gavn for barnet/den unge og familien.

Projekt​periode

1. maj 2022 – 31. april 2023

Projektejer og​ projektleder

P​​rojektejer

Henriette Bager, Chefkonsulent,
Det Nære Sundhedsvæsen, Region Hovedstaden

Projektl​eder

Linda Kræmer Sundekilde, Akademisk medarbejder, Cand.scient.san
Videnscenter for Neurorehabilitering
linda.kraemer.sundekilde@regionh.dk

Finansiering

​Projektet er finansieret af Region Hovedstaden

Redaktør