Anvendelse af Functional Independence Measure (FIM™) til styrkelse af det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde omkring patienter med apopleksi

På baggrund af Rigsrevisionens beretning i 2016 forelagde Sundhedsstyrelsen anbefalinger til, at der iværksættes tiltag for at identificere validerede måleredskaber til at forbinde sektorovergange og muliggøre kvalitetsmåling. FIM™ er et validt og reliabelt tværfagligt måleredskab til patienter med apopleksi. Redskabet evaluerer patientens funktionsniveau eller behov for assistance inden for 18 items, hvoraf 13 er motoriske og fem er kognitive.​​


Formål​

At undersøge hvorvidt FIM™ kan anvendes til at styrke det tværsektorielle og tværfaglige arbejde omkring patienter med apopleksi.​

Metode

Projektet gennemføres som et mixed methods multicenter pilot studie og består af to komponenter. Den ene komponent er en kvalitativ undersøgelse af anvendelsen af FIM som tværfagligt måleredskab gennem fokusgruppeinterviews, individuelle interviews og deltagerobservationer. Den anden komponent er en prospektiv kohorte af 15-20 patienters funktionsniveau vurderet med FIM gennem hele patientens forløb i både regionalt og kommunalt regi samt evaluering af gennemførbarhed af scoring med FIM inden for 72 timer.​

Projektperiode

Projektstart:
25/01 2021
Dataindsamling på sidste inkluderede patient forventes afsluttet: 
25/02 2022

​Projek​tleder

Jon Damsager Lauesen, cand.scient i fysioterapi
Mail: tm1b@kk.dk​​
Neurorehabilitering København, Sundhed- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Samarbejdspartnere​

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Fun​​ding

Sektion for Tværsektoriel Forskning har fra Tværspuljen støttet med midler til udarbejdelse af projektbeskrivelse samt til gennemførelse af projekt.​

Redaktør