For fagfolk: Patientgruppen

​​Her kan du læse om den patientgruppe, vi behandler på Afdeling for Rygmarvsskader.

Afdeling for Rygmarvsskader behandler patienter med rygmarvsskader opstået som følge af både traumatiske samt ikke-traumatiske årsager. 

Nogle patienter med rygmarvsskader kan have forskellige sygdomme udover deres rygmarvsskadede, eksempelvis kræftsygdomme. Afdelingen modtager kun dis​se patienter, hvis den bagvedliggende sygdom er under kontrol (det vil sige ikke progredierende) og patienten derfor forventes at kunne gennemgå et rehabiliteringsforløb. Patienter, der er stabile, kan dog for en kortere periode blive indlagt og få vejledning i brug af hjælpemidler. 

Mange patienter følges fra deres tilskadekomst, under den efterfølgende indlæggelse i afdelingen og livslangt efter deres udskrivelse. Afdeling for Rygmarvsskader modtager patienter fra hele landet samt Færøerne og Grønland. Derudover er afdelingen særligt ansvarlig for patienter i Østdanmark, mens søsterafdelingen i Viborg (Vestdansk Center for Rygmarvsskader), som også har en landsdækkende funktion, er særligt ansvarlig for patienterne i Vestdanmark. 


Redaktør