Aktuelle forskningsprojekter

​​Her kan du læse om igangværende forskningsprojekter i Afdeling for Rygmarvsskader​.​

​​F​orskningen i Afdeling for Rygmarvsskader spænder bredt over de problemer, rygmarvsskadede personer får.  Inden for de seneste år har forskningen specielt haft fokus på seksualfunktion og fertilitet samt på funktionel elektrisk stimulering. Afdelingen deltager blandt andet i flere EU-støttede projekter og samarbejder bredt med andre institutioner, såvel i Danmark som i udlandet.​

​Aktuelle forskningsproj​ekter

 • Virkningen af insulin og blodsukkerkontrol ved eksperimentel rygmarvsskade hos rotter
 • Botulinum A toxin injektion i detrusormuskulaturen hos patienter med svær detrusor-hyperrefleksi på basis af rygmarvsskade
 • Lokalisering af "central command"
 • Sammenlignende studie for optræningen af rygmarvsskadede patienter i Rusland (Moskva), Litauen (Vilnius), Israel og Danmark
 • Follow-up af rygmarvsskadede med kolostomi
 • Vurdering af internationalt gangeffektmål for rygmarvsskader med inkomplette læsioner
 • Vurdering af funktionseffektmål for rygmarvsskadede
 • Har rygmarvsskadede mænd mindre prostata end ikke-rygmarvsskadede mænd?
 • Follow-up undersøgelse af personer født med rygmarvsbrok i perioden 1965-1995 og fulgt på Rigshospitalet
 • Follow-up undersøgelse af traumatisk rygmarvsskadede mindst 10 år efter tilskadekomsten
 • Tværfaglig elektronisk patientjournal/klinisk database
 • Kroniske smerter og føleforstyrrelser hos rygmarvsskadede
 • Longitudinel opfølgning af rygmarvsskadede kvinder omkring og efter menopausen mhp. vurdering af afkalkning, specielt af det aksiale skelet og underekstremiteterne
 • Vurdering af livskvalitetsspørgeskema (diability and impact profile)​​​
​​
Redaktør