Hvem er vi?

​Regionens Hjælpeordning for Respiratorbrugere (RHR) er en tværgående enhed i Region Hovedstaden under Neurocentret, der varetager ​faglige hjælpeordninger til 16 respiratorbrugere. 

Enhed er placeret på Rigshospitalet – Glostrup  og har et  samarbejde med Regionsfunktion for hjemmerespiratorordninger i Region Hovedstaden (RHO) og Respirationscenter Øst. Løn - og personaleafdelingen er placeret på hhv. Rigshospitalet- Blegdamsvej og Gentofte Hospital (Center for HR).

Udover de respiratoriske hjælpere består RHR af 5 teamledere, 1 administrativ medarbejder samt en enhedschef.

Teamledere

Hver teamleder har ansvar for 4 til 5 teams, og har den primære kontakt til hjælpere i eget team. Temlederne udarbejder vagtplaner, dækker vagter ved sygdom, ansætter personale, sørger for supervision, samt sikrer hjælperens arbejdsvilkår bliver overholdt. Derudover holder de tæt kontakt til brugeren og dennes familie for at sikre at alt fungerer optimalt.

Hjælpere

Vores respiratorhjælpere er uddannet social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og sygeplejersker, og arbejder med højt specialiseret respiratorbehandling i brugernes eget hjem.

Høj faglighed i samarbejde med RCØ

For at sikre den høje faglighed samarbejder vi med sygeplejersker og læger fra den eksterne del af RCØ (RespirationsCenter Øst), for kontinuerligt at udvikle vores sygepleje til den respiratoriske bruger.Redaktør