Vågne vagter, døgnet rundt

Alle vagter er vågne vagter som varer typisk 8-12 timer. Vagterne kan være placeret på alle timer i døgnet, både med dag-, aften- og nattevagter. Som oftest ligger dagvagterne mellem kl. 6:45 og 20:00 og nattevagterne mellem kl. 18:45 og 08:00.

Ved ansættelse hos RHR er det ikke muligt kun at blive ansat til én bestemt vagttype. Teamlederen vil dog forsøge at tilgodese ønsker og behov i teamet i vagtplanlægningen så vidt muligt.    


Redaktør