Oplæring som respiratorisk hjælper

Du kommer igennem et grundigt oplæringsforløb, så du er klædt godt på til at varetage den respiratoriske behandling og overvågning – samt assistere hjemmeplejen i forbindelse med toilette og forflytninger. Oplæringen i plejeopgaver foregår efter instruktioner fra brugerens hjemmekommune.

Invasiv behandling

Ved ansættelse hos en invasiv bruger, følger du et 4-6 ugers introduktionsprogram, hvor du som nyansat vil følge de mere erfarne på teamet ude i hjemmet. Typisk vil du i denne periode skulle have 6-8 følgevagter, hvor du bliver oplært i overensstemmelse med Sidemandsoplæringsprogrammet, der er udviklet af RCØ.

Non-invasiv behandling

Ved ansættelse hos en non-invasiv bruger, følger 1-2 oplæringsvagter, hvor du danner makkerpar med en erfaren hjælper fra dit team.

Certificering ved RCØ

Din oplæring følges op af undervisning og efterfølgende certificering på RespirationsCenter Øst (RCØ), der har placering på Rigshospitalet, Glostrup. Det er et krav for certificering, at RCØ har vurderet din faglighed, som respiratorisk hjælper, på et tilstrækkeligt højt niveau. Dette gælder naturligvis efter endt oplæring i hjemmet.

Du kommer igennem et grundigt oplæringsforløb, så du er klædt godt på til at varetage den respiratoriske behandling og overvågning – samt assistere hjemmeplejen i forbindelse med toilette og forflytninger. Oplæringen i plejeopgaver foregår efter instruktioner fra brugerens hjemmekommune.


Redaktør