Hvad forventes af dig?

Da arbejdet som udgangspunkt foregår i brugerens eget hjem og du skal følge brugeren i dennes privatliv, er det væsentligt, at du besidder gode sociale og personlige kompetencer.

Det er vigtigt, at du har en stor portion tålmodighed og forståelse for at din arbejdsplads er et privat hjem. Vi lægger vægt på, at du som hjælper i privat hjem har en god situationsfornemmelse, og ved hvornår du skal "trække dig", så brugeren kan opretholde et "eget-liv".

Du skal som hjælper altid være inden for brugerens syns- og høreafstand, men da der ikke altid er behov for andet end din fysiske tilstedeværelse, skal du være god til at beskæftige dig selv på anden vis og uden, at det forstyrrer brugeren og dennes familie.


Redaktør