Jobbet som faglært respiratorhjælper

​Da arbejdet som udgangspunkt foregår i brugerens eget hjem og du skal følge brugeren i dennes privatliv, er det væsentligt, at du besidder gode sociale og personlige kompetencer.