Arbejdstidsregler

Som hjælper i Regionens Hjælperordning for Respiratorbrugere, RHR, er du ansat på den regionale overenskomst, og vi anbefaler, at du læser den igennem, så du kender til de vilkår, som du er ansat under. Blandt andre er følgende regler gældende i overenskomsten:

  • Du må ikke arbejde mere end 6 dage i træk
  • Du må ikke arbejde mere end i gennemsnit 48 timer pr. uge fordelt over 4 måneder
  • Der skal være minimum 11 timer imellem hver vagt
  • Din vagtplan skal være tilgængelig og færdig senest 4 uger før
  • Du kan ønske fri med mindst 4 ugers varsel, ved mindre end 4 uger, skal der byttes internt med en kollega.

Teamledere tilgodeser brugere og hjælpere bedst muligt

Teamlederens fornemmeste opgave er at sikre, at der er dækning hos brugeren, med kendte hjælpere. Mange hjælpere har nogle præferencer til vagttype, og nogle trives bedst med nattevagter, andre dag- eller aftenvagter.

I RHR er man ikke ansat til et bestemt vagtlag, og man kan derfor ikke forvente at ens vagtplan altid udelukkende består af ens præferencer. Teamlederen bestræber sig på at opfylde teamets ønsker, men det er altid brugerens overvågningsbehov og ordination, der kommer i første række. Dette betyder at man som ansat i RHR må forvente, at ens vagter kan blive omlagt til et andet tidspunkt eller en anden dag end den planlagte. Dette sker typisk hvis der er sygdom, hvor ingen fra teamet byder ind og akuttemaet allerede er brugt. I sådan en situation vil du selvfølgelig blive økonomisk kompenseret jf. gældende overenskomst.

At arbejde på delegation for RCØ

Når du er ansat som respiratorhjælper i RHR er dine konkrete arbejdsopgaver bestemt af den ordinerede behandling fra Respirationscenter Øst (RCØ) og i nogle tilfælde også brugerens kommunale visitation, hjemmeplejen. Men det er RHR der er din arbejdsgiver og har det ledelsesmæssige ansvar.

Du kan læse mere om hjælperopgaven som RCØ’s forlængede arm i dokumentet: 

Til dig som hjælper (pdf, åbner på ny fane)


Redaktør