NEU Etisk Råd

NEU Etisk Råd er et rådgivende organ, der rådgiver Neurocentrets klinikker i etiske dilemmaer.  

​Formål med NEU Etisk Råd

Formålet med NEU Etisk Råd er at understøtte god etik og adfærd i Neurocentret.
NEU Etisk Råd fungerer som rådgivende organ for centerledelse og klinikledelser og mere generelt som formidler af etisk tænkning og ansvarlighed. 

Medlemmer af NEU Etisk Råd 

NEU Etisk Råd har 14 medlemmer, der udpeges for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse. 

Medlemmer 2019 - 2020

 • Jannick Brennum, centerdirektør, Neurocentret
 • Pernille Claudius Wellinder, centerchefsygeplejerske, Neurocentret
 • Christel Lykke Lyng, sygeplejerske, Neurologisk Klinik 
 • Daniel Kondziella, overlæge, Neurologisk Klinik 
 • Rikke Guldager, sygeplejerske og post.doc., Neurokirurgisk Klinik
 • Tiit Mathiesen, overlæge og professor, Neurokirurgisk Klinik
 • Litten Emborg, sygeplejerske,  Neuroanæstesiologisk Klinik 
 • Kirsten Møller, overlæge og professor, Neuroanæstesiologisk Klinik 
 • Pi Gravesen, fysioterapeut, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade
 • Rene Richard Andersen, oversygeplejerske, Neuroanæstesiologisk Klinik
 • Anders Korsgaard Kristensen, chefpsykolog, Krispsykologisk Klinik
 • Marianne Thobo Køhler, jurist og leder af Regionsfunktions for Hjemmerespiratorordningen i Region Hovedstaden (RHO)
 • Betina Bolvig, hospitals- og sognepræst 
 • Torben Nielsen, pårørende fra Hjernesagen


Redaktør