​​​

NEU Etisk Råd

NEU Etisk Råd er et rådgivende organ, der rådgiver Neurocentrets afdelinger i etiske dilemmaer.  

​Formål med NEU Etisk Råd

Formålet med NEU Etisk Råd er at understøtte god etik og adfærd i Neurocentret.
NEU Etisk Råd fungerer som rådgivende organ for centerledelse og afdelingsledelser og mere generelt som formidler af etisk tænkning og ansvarlighed. 

Medlemmer af NEU Etisk Råd 

NEU Etisk Råd har 14 medlemmer, der udpeges for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse. 

Medlemmer​

 • Jannick Brennum, centerdirektør, Neurocentret
 • Pernille Claudius Wellinder, centervicedirektør, Neurocentret
 • Christel Lykke Lyng, sygeplejerske, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme 
 • Daniel Kondziella, overlæge, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme 
 • Rikke Guldager, sygeplejerske og post.doc., Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi
 • Tiit Mathiesen, overlæge og professor, Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi
 • Litten Emborg, sygeplejerske, Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte 
 • Kirsten Møller, overlæge og professor, Afdeling for Bedøvelse og Intensiv Behandling
 • Pi Gravesen, fysioterapeut, Afdeling for Hjerneskader
 • Rene Richard Andersen, oversygeplejerske, Afdeling for Bedøvelse og Intensiv Behandling
 • Anders Korsgaard Kristensen, chefpsykolog, Afdeling for Krispsykologi
 • Marianne Thobo Køhler, jurist og leder af Regionsfunktions for Hjemmerespiratorordningen i Region Hovedstaden (RHO)
 • Betina Bolvig, hospitals- og sognepræst 
 • Torben Nielsen, pårørende fra Hjernesagen


Redaktør