Forløbskoordination af kræftpakker

​Kontakt Neurocentrets forløbskoordinator,  hvis du har spørgsmål eller bekymringer i forbindelse med dit eller din pårørendes sygdomsforløb.​​

​​

Neurocentret har en forløbskoordinator for patienter i kræftpakkeforløb. Forløbskoordinatoren skal sikre hensigtsmæssige og hurtige patientforløb. Kræftbehandling organiseres som forløbspakker, med fokus på sammenhæng i det samlede patientforløb. Forløbskoordinatorens opgave er at sikre denne sammenhæng i kræftbehandlingen på tværs af centret, samt på tværs af øvrige afdelinger og centre på Rigshospitalet. 

Kontakt vores forløbskoordinator ​

Som patient eller pårørende i Neurocentret kan du kontakte forløbskoordinatoren, hvis du har spørgsmål eller bekymringer i forbindelse med dit eller din pårørendes sygdomsforløb. Enhver henvendelse er velkommen og relevant. 

Neurocentrets forløbskoordinator Lykke Bernskov kan kontaktes på hverdage fra kl. 8.00 til 13.00 på tlf.: 35 45 29 20 eller mobil: 20 55 29 48

Målsætning f​or forløbskoordination ​​

I Neurocentret har vi en målsætning om, at et behandlingsforløb bør forløbe på samme måde uanset, hvilket kræftforløb patienten kommer ud for. Vi har fokus på, at de forskellige instanser informeres, når patienten udskrives fra Neurocentret, så patienten oplever, at der er en sammenhæng i den viden og de behandlingstiltag, der foretages. ​​​
Redaktør