Tema: Kvalitet i neurorehabilitering

​Temaet for konferencen NeuroRehab 2019 er kvalitet i rehabilitering. 

På konferencen NeuroRehab 2019 sætter vi fokus på kvalitet. Hvordan defineres kvalitet i neurorehabilitering? Hvem kan og skal definere kvalitet? Og hvordan måler og monitorer vi kvaliteten? Og hvordan sikrer vi, at det vi måler har betydning for målgruppens hverdagsliv? 

På NeuroRehab 2019 præsenteres mange af de aktuelle forsøg, der gøres for at definere og styrke kvalitet i neurorehabilitering. Konferencen vil byde på tværfaglige bud på kvalitet og vi vil høre om, hvordan kvalitetsbegrebet kan udfordres og beriges af forskellige videnskabsteoretiske og metodiske tilgange.
Neurorehabilitering indeholder både social- og sundhedsydelser og udfoldes på tværs af sektorer og livsverdener. Konferencen giver fagpersoner, administratorer, patienter og pårørende mulighed for at give deres bud på kvalitet.
Redaktør