Symposium 3 ved NeuroRehab

​​Symposium 3 – Brugerperspektiv på kvalitet.

​Tema 

Brugerperspektiv på kvalitet

Ordstyrer

Anne Norup, neuropsykolog,

  • Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet

Beskrivelse 

Vi har arbejdet med patientinddragelse i mange år, men hvad gør vi i praksis, når fagpersoner og patienters/borgeres kvalitetsbegreb er forskellige? I dette symposium sætter vi fokus på, hvordan patienter, borgere og pårørende oplever kvaliteten i neurorehabilitering, og hvordan de definerer kvalitet. Vi skal lære, hvordan forskellige sektorer forsøger at inddrage patienter og pårørende i arbejdet for at øge kvaliteten af neurorehabiliteringen.

Oplæg 

Den involverende stuegang – Særlige udfordringer ved apopleksiforløb

Oplægsholder: Helle Klingenberg Iversen, overlæge ved Neurologisk Klinik, Rigshospitalet. 

Helle Klingenberg Iversen er til daglig overlæge på Neurologisk Klinik på Rigshospitalet.

Forældreperspektiver på barnets rehabiliteringsforløb – pointer fra et studie over tid?

Oplægsholder: Lone Fjeldborg, børneneuropsykolog ved Børneungecenter for Rehabilitering, Den Sociale Virksomhed. 

Lone Fjeldborg arbejder med børne og unge med erhvervet hjerneskade. Hun har arbejdet med feltet de sidste 12 år. Lone Fjeldborg brænder for arbejdet med børnene og de unge – men er meget optaget af at hjælpe hele familien. Derudover er hun en del af VISO´s specialist korps. 

Borgernes oplevelse af kvalitet ved neurologisk hjemmerehabilitering

Oplægsholdere Tina Cecilia Frederiksen, specialkonsulent og Jonas Bo Andersen, ergoterapeut ved ved Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret Stab, Københavns Kommune. 

Tina Cecilia Frederiksen og Jonas Bo Andersen præsenterer den tværfaglige indsats kaldet Neurologisk hjemmerehabilitering. Det er en rehabiliteringsindsats, hvor borgere som har et døgnophold på Hjerneskade og Rehabiliteringscenteret i KK kan modtage en del af deres rehabiliteringsforløb i eget hjem. Det vil sige, at borgerens døgnophold afsluttes, og i stedet kommer fagligt personale i form af ergoterapeut, fysioterapeut og sygeplejerske hjem til borgeren og leverer rehabiliteringsindsatser der. Formålet er, at der arbejdes med konsolidering af færdigheder i borgers eget hjem, samt at der arbejdes med at dele neurofaglig viden med andet personale i borgers hjem (såsom hjemmeplejen).

Hvordan udvikler vi meningsfulde og bæredygtige tilbud til forskellige grupper af pårørende?

Oplægsholder: Maja Løhr Klamer, rådgiver ved Hjernesagen.

Maja Klamer Løhr har til daglig ansvar for Hjernesagens rådgivning. Hun er desuden projektleder på et pårørendetilbud samt politisk medarbejder.

Brugeren som medspiller

Oplægsholdere: Cathrine Guldberg, mentorkoordinator og driftsleder ved Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet og Salling Group og Jens Bo Sørensen, sundhedspolitisk konsulent ved patientforeningen RYK

Cathrine Guldberg arbejder til daglig som mentor koordinator på Klinik for Rygmarvsskader og som driftsleder i Salling Group.
Jens Bo Sørensen arbejder som sundhedspolitisk konsulent for RYK.
Redaktør