Symposium 2 ved NeuroRehab

​Symposium 2 – Hvordan bruger vi data til at øge kvalitet? 

​Tema

Hvordan bruger vi data til at øge kvaliteten?

Ordstyrer

Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet

Beskrivelse

I Danmark har vi en skat af data, som kan anvendes i udviklingen af neurorehabilitering. Der er aktuelt stort fokus på datadrevet kvalitet, men hvordan anvender vi egentlig data i neurorehabiliteringen, og hvordan kan vi bruge data til at understøtte kvalitet? I symposium 2 sætter vi fokus på konkrete eksempler på, hvordan data kan understøtte og øge kvaliteten af vores arbejde. Vi skal bl.a.  høre, hvordan nationale databaser bruges til at forbedre hverdagen for apopleksipatienter, og hvordan registrering af komplikationer kan bruges til at forudsige outcome. Vi vil blive præsenteret for, hvordan kropsbårne sensorer indsamler big-data, der anvendes til at skabe en bedre hverdag for patienter, pårørende og personale. 

Oplæg

Kliniske kvalitetsdatabaser: Hvad skal det nytte?

Oplægsholder: Søren Paaske Johnsen, professor, overlæge, ph.d. ved Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Søren Paaske Johnsen, er til daglig klinisk professor i klinisk sundhedstjenesteforskning ved Aalborg Universitet, overlæge ved Aalborg Universitetshospital samt leder af Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning (DACS).  Sundhedstjenesteforskning kan defineres som forskning i, hvorledes sundhedsvæsenet fungerer. Den kliniske sundhedstjenesteforskning har et kliniknært og anvendelsesorienteret fokus på at øge vores forståelse af samspillet mellem sundhedsvæsenets organisering, ressourcer, behandlingskvalitet og patienternes sygdomsudfald, herunder overlevelse, funktionsniveau, og patientoplevet livskvalitet.

Data anvendt til at udvikle kvalitet i neurorehabilitering

Oplægsholdere: Anja Maier, professor og Julia Rosemary Thorpe, ph.d. ved Management Engineering, DTU

Anja Maier er professor og Julia Rosemary Thorpe er ph.d. fra Management Engineering på DTU. Julias ph.d. har omhandlet tilpasning af bærbar teknologi til at få indsigt i og støtte hverdagen for personer med demens.

Outcome indikatorer i neurorehabilitering

Oplægsholder: Lene Odgaard, sygeplejerske, datamanager, ph.d. ved Hammel Neurocenter.

Lene Odgaard er datamanager på Dansk Hovedtraume Database og på Hammel Neurocenter.

DRUE: Data anvendt som prædiktor ved neurorehabiliteringsforløb

Oplægsholder: Maja Søndergård Worm, læge, ph.d.-studerende, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet

Maja Søndergård Worms forskning omhandler unge med hjerneskade, hvor hun undersøger hvilke kliniske (neuropsykologiske, medicinske og fysiske) faktorer, der har betydning for rehabiliteringsbehov, tilbagevenden til arbejde/studie, og generelt outcome efter hjerneskade. Maja arbejder med erhvervet hjerneskade generelt, både TBI, apopleksi, tumores mv. Oplægget vil omhandle valg af kliniske faktorer i en ambulant kohorte, samt anvendelse af en klinisk kvalitetsdatabase til prognose-studier.

Hyppigheden af genoptræningsplaner hos unge med erhvervet hjerneskade – en klinisk undren

Oplægsholder, Trine Okkerstrøm Ryttersgaard, projektpsykolog, ph.d.-studerende ved Neurologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Trine Okkerstrøm Ryttergaards forskning har til formål af undersøge prævalensen af depression og kognitive vanskeligheder hos unge (15-30 år) med moderat til svær traumatisk hjerneskade.

Det kvalitetsstudie som Trine skal præsentere (inkl. nye data) lavede hun første del af som projektleder for projekt Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade, Region Nordjylland.


Redaktør