Symposium 1 ved NeuroRehab

Symposium 1: Forskning som grundlag for kvalitet

Tema

Forskning som grundlag for kvalitet: Fra neurale til sociale netværk. 

Ordstyrer

Fin Biering-Sørensen, professor, Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet.

Beskrivelse 

På dette symposium er fokus på, hvordan forskning i hjernens processer kan bringes ind i neurorehabiliteringen – og hvordan dette vigtige arbejde er med til at understøtte kvaliteten af neurorehabilitering. Gennem en række eksempler skal vi lære mere om neuroplasticitet og neurorehabilitering, hvordan billeddannende teknikker kan være med til at forudsige patientens outcome samt, hvordan omgivelserne kan bruges til at styrke effekten af rehabilitering. Afslutningsvis vil vi høre om, hvordan tidlig mobilisering formentlig kan bedre patienters vågenhed og opmærksomhed i den tidlige rehabilitering. 

Oplæg

Neuroplasticitet i neurorehabilitering

Oplægsholder: Jens Bo Nielsen, professor ved Institut for Neuroscience, Københavns Universitet og forskningsdirektør Elsass Fonden.

Jens Bo Nielsen forsker i neuroplasticitet og neurorehabilitering. Han underviser medicinstuderende – og er forskningsdirektør i Elsassfonden, hvilket indebærer at Jens Bo Nielsen hjælper Fonden med at facilitere at der kommer gode og støtteværdige projekter indenfor forskning i Cerebral Parese.

Fra laboratoriet til patienten – Berigede omgivelser i rehabilitering

Oplægsholder: Iris Brunner, ph.d. og associate professor, Hammel Neurocenter.

Iris Brunner er fysioterapeut, forsker og lektor ved Aarhus Universitet /Hammel Neurocenter.  Hovedinteresserne er motorisk træning efter apopleksi og teknologi-assisteret rehabilitering. Nuværende projekter omfatter Danish Enriched Environment Projekt (DEEP) med det formål at forbedre rehabilitering ved at facilitere aktivitet og arbejde med Brain Computer Interfaces for træning af arm og hånd. Desuden er hun involveret i projekter, der optimerer hvileperioder hos patienter med alvorligt nedsatte bevidsthedsforstyrrelser og implementering af algoritmer for at prædikere armfunktion. Et andet vigtigt interessefelt er kundskabstransfer fra forskning til klinisk praksis, hvilket resulterede i organisationen af ​​den første skandinaviske sommerskole for neurorehabilitering i 2016 og 2018.

Billeddannelsesteknikker som prædiktor for outcome

Oplægsholder: Sara Hesby Andreasen, læge, ph.d.-studerende ved Neurofysiologisk Klinik, Rigshospitalet. 

Sara Hesby Andreasen er uddannet læge og starter på sin speciallægeuddannelse som neurolog d. 1. marts 2019.


Hypnose – et lovende redskab i neurorehabilitering

Oplægsholder: Jonas Kristoffer Lindeløv, adjunkt i kognitiv neurovidenskab og neuropsykologi ved Aalborg Universitet.

Jonas Kristoffer Lindeløv forsker generelt i kognitiv forbedring, både hos raske og patienter. Han undersøger, hvilke processer og metoder der fører til forbedringer i koncentration, hukommelse, problemløsning, hastighed, mm. Det involverer alt fra nørdede grundforskningseksperimenter i transfer af læring til kliniske randomiserede kontrollerede studier. Igennem det hele er Jonas meget optaget af omkostningseffektivitet i forhold til transfer-effekter (fx ud af hospitalet/terapilokalet). Et af hans unikke bidrag har været at opdage hypnose som en potentiel omkostningseffektiv metode i neurorehabilitering.

Tidlig mobilisering

Oplægsholder: Christian Gunge Riberholt, udviklingsfysioterapeut, ph.d.-studerende ved Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/ Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet.

Christian Gunge Riberholt beskæftiger sig med tidlig mobilisering eller ortostatisk træning af patienter med svær traumatisk hjerneskade. Her er udover patienternes funktionsniveau en særlig interesse omkring forskellige fysiologiske aspekter, særligt autoregulation af hjernens blodtilførsel under ortostatisk stress og de faktorer der influerer herpå efter en traumatisk hjerneskade.
Redaktør