Samlet program for NeuroRehab 2019

​Se det samlede program for NeuroRehab 2019. Konferencen sætter fokus på kvalitet i neurorehabilitering.  

Temaet for NeuroRehab2019 er kvalitet i neurorehabilitering. Hvad er kvalitet indenfor neurorehabilitering? I et felt med varierende evidens søger vi stadig mod at øge kvaliteten af vores indsatser, men hvordan gør vi det? På NeuroRehab2019 sætter vi fokus på netop dette. 

På konferencen bliver forskellige perspektiver på kvalitet i neurorehabilitering præsenteret og diskuteret. På tre symposier bliver der dykket ned i konkrete metoder og erfaringer, der alt sammen handler om at øge kvaliteten i praksis. 

Plenum

En film indleder NeuroRehab2019 ved at præsentere patientens stemme: Hvad oplever den enkelte patient som kvalitet i neurorehabilitering? Hvad er et godt neurorehabiliteringsforløb? Efterfølgende vil kvalitetsbegrebet blive foldet ud af filosof Uffe Juul Jensen. Kvalitet præsenteres fra en filosofisk vinkel: Kvalitet - fra ekspertens, statens og borgerens forskellige synsvinkler. Filosofiske overvejelser.

Om eftermiddagen vil vi opleve Rikke Schmidt Kjærgaard fortælle om sine personlige oplevelser som patient i neurorehabiliteringen –suppleret med overvejelser, som vi professionelle kan blive klogere af. 

Læs mere om keynote speakers professor Uffe Juul Jensen og ph.d. og forfatter Rikke Schmidt Kjærgaard

Dagens program afsluttes med en debat: Hvad er kvalitet i neurorehabilitering? Tre forskellige perspektiver på konferencens tema. 
Paneldebattens ledes af centerdirektør for Neurocentret Jannick Brennum, hvor publikum vil kunne stille spørgsmål til personer, der repræsenterer tre forskellige perspektiver på kvalitet i neurorehabilitering.
Deltagere: 
  • Rikke Schmidt Kjærgaard, ph.d., medstifter og leder af virksomheden Graphicure
  • Fin Biering-Sørensen, professor, Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet
  • Søren Paaske Johnsen, professor, overlæge, ph.d., Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Eftermiddag

Symposium 1

Forskning som grundlag for kvalitet
På dette symposium er fokus på, hvordan forskning i hjernens processer kan bringes ind i neurorehabiliteringen – og hvordan dette vigtige arbejde er med til at understøtte kvaliteten af neurorehabilitering. Gennem en række eksempler skal vi lære mere om neuroplasticitet og neurorehabilitering, hvordan billeddannende teknikker kan være med til at forudsige patientens outcome samt, hvordan omgivelserne kan bruges til at styrke effekten af rehabilitering. Afslutningsvis vil vi høre om, hvordan tidlig mobilisering formentlig kan bedre patienters vågenhed og opmærksomhed i den tidlige rehabilitering. 

Symposium 2

Hvordan bruger vi data til at øge kvalitet?
I Danmark har vi en skat af data, som kan anvendes i udviklingen af neurorehabilitering. Der er aktuelt stort fokus på datadrevet kvalitet, men hvordan anvender vi egentlig data i neurorehabiliteringen, og hvordan kan vi bruge data til at understøtte kvalitet? I symposium 2 sætter vi fokus på konkrete eksempler på, hvordan data kan understøtte og øge kvaliteten af vores arbejde. Vi skal bl.a.  høre, hvordan nationale databaser bruges til at forbedre hverdagen for apopleksipatienter, og hvordan registrering af komplikationer kan bruges til at forudsige outcome. Vi vil blive præsenteret for, hvordan kropsbårne sensorer indsamler big-data, der anvendes til at skabe en bedre hverdag for patienter, pårørende og personale. 
Læs mere om oplægsholdere ved Symposium 2

Symposium 3

Brugerperspektiv på kvalitet
Vi har arbejdet med patientinddragelse i mange år, men hvad gør vi i praksis, når fagpersoner og patienters/borgeres kvalitetsbegreb er forskellige? I dette symposium sætter vi fokus på, hvordan patienter, borgere og pårørende oplever kvaliteten i neurorehabilitering, og hvordan de definerer kvalitet. Vi skal lære, hvordan forskellige sektorer forsøger at inddrage patienter og pårørende i arbejdet for at øge kvaliteten af neurorehabiliteringen.
Læs mere om oplægsholdere ved Symposium 3

Det kan du også opleve på NeuroRehab 2019

Markedspladsen

På markedspladsen kan du gå på opdagelse i et udbud af rehabiliteringsteknologier, hjælpemidler og produkter til pleje, der alle er relevante i neurorehabilitering. Du kan også møde patientforeningerne der præsenterer deres aktiviteter, som understøtter neurorehabiliteringen. 

Fordybelsesuniverset

I fordybelsesuniverset og på tagterrassen kan du finde en lang række eksempler på igangværende rehabiliteringsprojekter og kompetenceudvikling inden for neurorehabilitering. Her kan du fordybe dig i emner som musik i rehabilitering, teknologier til selvtræning, uddannelsestilbud og meget mere.
Du kan også få en god snak med de fire patientforeninger og Dansk Center for Hjernerystelse.
Fordybelsesuniverset har åbent i den lange frokostpause og i eftermiddagspause.
Redaktør