Oplæg fra NeuroRehab 2019

En del af oplæggene fra NeuroRehab 2019 kan findes her. 

Keynote speaker​

Uffe Juul Jensen, professor i filosofi ved Aarhus Universitet

Symposium 1: Forskning som grundlag for kvalitet

 Jens Bo Nielsen, professor ved Institut for Neuroscience, Københavns Universitet og forskningsdirektør Elsass Fonden

 Iris Brunner, ph.d. og associate professor, Hammel Neurocenter

Sara Hesby Andreasen, læge, ph.d.-studerende ved Neurofysiologisk Klinik, Rigshospitalet 

Jonas Kristoffer Lindeløv, adjunkt i kognitiv neurovidenskab og neuropsykologi ved Aalborg Universitet.

Symposium 2 – Hvordan bruger vi data til at øge kvalitet? 

Søren Paaske Johnsen, professor, overlæge, ph.d. ved Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Anja Maier, professor og Julia Rosemary Thorpe, ph.d. ved Management Engineering, DTU

 Lene Odgaard, sygeplejerske, datamanager, ph.d. ved Hammel Neurocenter

Maja Søndergård Worm, læge, ph.d.-studerende, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet

​​Symposium 3 – Brugerperspektiv på kvalitet

Helle Klingenberg Iversen, overlæge ved Neurologisk Klinik, Rigshospitalet. 
Lone Fjeldborg, børneneuropsykolog ved Børneungecenter for Rehabilitering, Den Sociale Virksomhed
Tina Cecilia Frederiksen, specialkonsulent og Jonas Bo Andersen, ergoterapeut ved ved Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret Stab, Københavns Kommune
Maja Løhr Klamer, rådgiver ved Hjernesagen
Cathrine Guldberg, mentorkoordinator og driftsleder ved Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet og Salling Group og Jens Bo Sørensen, sundhedspolitisk konsulent ved patientforeningen RYK


Redaktør