Symposie 1

Fra neuroplasticitet til hverdagsliv 

1.Indleder:

Fysisk aktivitet i rehabilitering

  • Jens Bo Nielsen

 

2.EE= Stimulerende miljø

  • Heidi Jansen (AN)
  • Aalborg Universitet
  • VihTek
  • Iris Brünner (CK og TP)

 

3.MR- prediktorer for recovery, TBI:

  • Sara, HVH (AN)

 

4.Hypnose – nyt redskab I neurorehabilitering?

  • Jonas Lindeløv (Har sagt ja) (HF)

 

5.Alder ingen hindring?

  • Finn Rønholdt (HF)
  • Kåre Christensen (HF)

 

6.Arousal og rehabilitering

Christian Riberholt/RH (AN


Redaktør