Kontakt NeuroRehab

​Kontaktoplysninger for NeuroRehab 2019.

Tina Myung Povlsen
Udviklingskonsulent og sekretariatsansvarlig for NeuroRehab
VihTek – Videncenter for velfærdsteknologi
Opgang 8, 9. sal 
Valdemar Hansens vej 2/Ndr. Ringvej 57
2600 Glostrup 

Telefon: 21 15 17 46
Redaktør