Afsnit 2094

​Afsnittet modtager patienter med akut opståede sygdomme, som kræver hurtig behandling og pleje.

​​

​Vi arbejder tæt sammen med det neurointensive afsnit, hvor vi også har sengepladser til patienter med behov for respiratorbehandling. Da afsnit 2094 har akutfunktion, er patienterne oftest kun indlagt kortere tid i afsnittet. Når patienternes tilstand er mere stabil, overflyttes de til Neurologisk Kliniks sengeafsnit 2083, hvor den videre behandling, pleje og eventuel genoptræningsplan varetages.  

Vi har et tæt samarbejde med neuroradiologer, neurofysiologer og neurokirurger. 

Patienter, som er indlagt i afsnittet, kan have sygdomme indenfor følgende områder:

 • Blodpropper og blødninger i hjernen
 • Neuromuskulære lidelser, herunder Guillian-Barrés Syndrom (GBS), Mysthenia Gravis
 • Hjernebetændelse og andre neuroinfektioner, fx neuroborreliose
 • Akutte rygmarvsskader
 • Anfaldsfænomener, kramper, epilepsi, status epilepticus
 • Hjernetumorer
 • Kranietraumer
 • Bevidstløshed (coma)

Højt specialiserede funktioner / behandlinger i afsnittet:

 • Endovaskulær behandling af blodpropper i hjernen
 • Immunglobulinbehandling og plasmaferese
 • Epilepsiovervågningsenhed (video-EEG,  blandt andet til udvælgelse af patienter til epilepsikirurgi)
 • Diagnostisk og behandlingsmæssig second opinion på neurologiske patienter fra hele landetRedaktør