Organisation

Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet er en selvstændig behandlingsenhed under Nationalt Videnscenter for Demens. 

Hukommelsesklinikken er forankret som en selvstændig enhed i Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk Klinik på Rigshospitalet, og er en tværspeciale enhed. Det vil sige, at de lægelige specialer neurologi, geriatri og psykiatri alle indgår i klinikken.

Diagnostik, behandling og opfølgning  varetages af et multidisciplinært team med speciallæger i neurologi, psykiatri og geriatri samt neuropsykologer, socialrådgiver, sygeplejersker og lægesekretærer, som alle har særlig erfaring med demens. 

Hukommelsesklinikken varetager højt specialiserede funktioner inden for demens og neurogenetik for et større geografisk område.

Hukommelsesklinikkerne er åbne for frit valg (se mitsygehusvalg.dk) og indgår i et samarbejde med øvrige demensklinikker i Region Hovedstaden  om varetagelse af regionsfunktioner inden for demens. Desuden varetager Hukommelsesklinikken i samarbejde med Psykiatrisk Center Bornholm en konsulentfunktion i forhold til udredning og behandling af patienter med bopæl på Bornholm. 

Nationalt Videnscenter for Demens

Gunhild Waldemar
Centerleder, professor, dr. med.

Redaktør