Organisation

Rigshospitalets Hukommelsesklinikker på Blegdamsvej og Glostrup fusionerer den  6. juni 2019. Det betyder, at al behandling fra den 6. juni 2019 vil foregå på Blegdamsvej.

Hukommelsesklinikken er forankret som en selvstændig enhed i Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk Klinik på Rigshospitalet, og er en tværspeciale enhed. Det vil sige, at de lægelige specialer neurologi, geriatri og psykiatri alle indgår i klinikken.

Diagnostik, behandling og opfølgning foregår i klinikker på hhv. Blegdamsvej og i Glostrup og varetages af et multidisciplinært team med speciallæger i neurologi, psykiatri og geriatri samt neuropsykologer, socialrådgiver, sygeplejersker og lægesekretærer, som alle har særlig erfaring med demens. 

Hukommelsesklinikkerne er åbne for frit valg (se mitsygehusvalg.dk) og indgår i et samarbejde med øvrige demensklinikker i Region Hovedstaden  om varetagelse af regionsfunktioner inden for demens. Desuden varetager Hukommelsesklinikken i samarbejde med Psykiatrisk Center Bornholm en konsulentfunktion i forhold til udredning og behandling af patienter med bopæl på Bornholm.

Klinikken på Blegdamsvej varetager højt specialiserede funktioner inden for demens og neurogenetik for et større geografisk område. 

Nationalt Videnscenter for Demens

Gunhild Waldemar
Centerleder, professor, dr. med.

Redaktør