Om Hukommelsesklinikken

Hukommelsesklinikken er en tværfaglig enhed med specialister fra psykiatrien, geriatrien og neurologien, som samarbejder om udredning og behandling af demenssygdomme og hukommelsesproblemer. Klinikken ligger på Rigshospitalets to matrikler; Blegdamsvej og Glostrup og har udefunktion på Bornholm.

Hukommelsesklinikken på Blegdamsvej

Klinikken på Rigshospitalet - Blegdamsvej varetager højt specialiserede funktioner inden for demens og neurogenetik for et større geografisk område. Klinikken er en tværfaglig enhed, som samarbejder med Geriatrisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, de praktiserende læger og kommunerne om udredning, behandling og opfølgning af patienter med hukommelsesforstyrrelser og demenssygdomme fra planområde "BYEN", dvs. følgende distrikter: 


Hukommelsesklinikken i Glostrup

Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet - Glostrup er en tværfaglig enhed, som samarbejder med de praktiserende læger og kommunerne om udredning og behandling af patienter med hukommelsesforstyrrelser og demenssygdomme fra planområde SYD, det vil sige følgende kommuner:

Udefunktion Bornholm 

Hukommelsesklinikkens udefunktion på Bornholm udfører lægesamtaler, neuropsykologiske undersøgelser, CT- og MR-skanninger og lumbalpunktur som led i udredning, hvis der er behov for dette.

Hvis der efter lægesamtalen skønnes behov for supplerende udredning med eksempelvis PET- eller FDG-skanning, genetisk rådgivning udføres dette på Rigshospitalet.

Afsnitsledelse

Birgitte Bo Andersen
Overlæge, dr.med.
Hukommelsesklinikken - BlegdamsvejHanne Sørensen
Afdelingssygeplejerske
Hukommelsesklinikken - Blegdamsvej og GlostrupKarin Eva Bjerregaard
Overlæge
Hukommelsesklinikken - Glostrup
Redaktør