Om Hukommelsesklinikken

Hukommelsesklinikken er en tværfaglig enhed med specialister fra psykiatrien, geriatrien og neurologien, som samarbejder om udredning og behandling af demenssygdomme og hukommelsesproblemer. 

Hukommelsesklinikken på Blegdamsvej

Hukommelsesklinikken varetager højt specialiserede funktioner inden for demens og neurogenetik for et større geografisk område. Klinikken er en tværfaglig enhed, som samarbejder med Geriatrisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, de praktiserende læger og kommunerne om udredning, behandling og opfølgning af patienter med hukommelsesforstyrrelser og demenssygdomme fra planområde BYEN og planområde SYD dvs. følgende distrikter: 

Udefunktion Bornholm 

Hukommelsesklinikkens udefunktion på Bornholm udfører lægesamtaler, neuropsykologiske undersøgelser, CT- og MR-skanninger og lumbalpunktur som led i udredning, hvis der er behov for dette.

Hvis der efter lægesamtalen skønnes behov for supplerende udredning med eksempelvis PET- eller FDG-skanning, genetisk rådgivning udføres dette på Rigshospitalet.

Afsnitsledelse

Birgitte Bo Andersen
Overlæge, dr.med.
HukommelsesklinikkenKarin Eva Bjerregaard
Overlæge
HukommelsesklinikkenHanne Sørensen
Afdelingssygeplejerske
HukommelsesklinikkenRedaktør