Hovedfunktion

​Vi modtager henvisninger på patienter med hukommelsessvækkelse og andre kognitive symptomer, hvor der er mistanke om mulig demenssygdom og behov for diagnostisk afklaring. Vi modtager også henvisning på patienter med demens, hvor der er tvivl om behandlingen.

Hukommelsesklinikken på Blegdamsvej

Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet - Blegdamsvej er en tværfaglig enhed, som samarbejder med Geriatrisk afdeling, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, de praktiserende læger og kommunerne om udredning, behandling og opfølgning af patienter med hukommelsesforstyrrelser og demenssygdomme fra planområde "BYEN", dvs. følgende distrikter:

Send henvisning til den Centrale Visitation, Byen (CVI BYEN)

Hukommelsesklinikken i Glostrup

Hukommelsesklinikken – Glostrup modtager patienter fra planområde SYD:

Send henvisning til den Centrale Visitation, Syd (CVI SYD)


Redaktør