Genetisk rådgivning

​Hukommelsesklinikken på Blegdamsvej tilbyder rådgivning og i visse tilfælde undersøgelse af personer og familier med kendt eller mistænkt arvelig demenssygdom samt visse andre arvelige neurologiske sygdomme.

Arvelige demenssygdomme er sjældne, men kan mistænkes hvis to til tre medlemmer af familien (i lige linje) har nogenlunde samme symptombillede.

Rådgivning og undersøgelse for arvelig sygdom gælder bl.a. for: Alzheimers sygdom, frontotemporal demens, Huntingtons sygdom og spinocerebellare ataxier.

Tilbuddet omfatter ét eller flere af følgende:

  • Udredning, diagnostisk afklaring og evt. molekylær-genetisk analyse af syg(e) familiemedlem(mer), hvis der er tvivl om den specifikke diagnose i familien eller tvivl om, hvorvidt sygdommen er arvelig.
  • Opfølgning og behandling af patienter med sjældne arvelige sygdomme.
  • Genetisk rådgivning og testning af raske familiemedlemmer fra familier med arvelige neurodegenerative sygdomme.

Henvisning til genetisk rådgivning og undersøgelse kan ske fra praktiserende læger, speciallæger eller hospitalsafdelinger.

Redaktør