Hukommelsesklinikken

Hukommelsesklinikken undersøger, rådgiver og behandler patienter med hukommelsesforstyrrelser og demenssygdomme og rådgiver familier med arvelige hjernesygdomme. Hukommelsesklinikken indgår sammen med den tilhørende forskningsenhed som en del af Nationalt Videnscenter for Demens. Rigshospitalet modtager patienter med hukommelsesforstyrrelser og demens både på Blegdamsvej og i Glostrup. Kig grundigt efter, hvor din aftale finder sted.