Information om første besøg

​​Projekt Styrket indsats for unge mellem 15 og 30 år stoppede som planlagt i december 2017. Unge mellem 15 og 30 år kan derfor ikke længere henvises til ungeambulatoriet. Ved behov for tværfaglig udredning af rehabiliteringsbehov, kan patienter henvises til tilbageløbsfunktionen på Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Hvidovre. 

Når du møder i ambulatoriet første gang

Første gang du møder op i ambulatoriet, vil vi anbefale, at du tager en pårørende eller en anden person med, som kender dig godt.

​​​​Når du møder første gang, skal du henvende dig i receptionen i ambulatoriet, hvor lægesekretæren vil registrere, at du er mødt. 

På baggrund af samtale, eventuelle test og resultat af undersøgelser, vil der blive taget stilling til det videre program, og du vil blive orienteret om plan for det videre forløb.​

Afbud

Passer tidspunktet dig dårligt, eller skulle du blive forhindret i at møde til den aftalte tid, beder vi dig om at kontakte ​personalet og meddele dette hurtigst muligt, så du kan få en ny mødedato. 

Hvem bliver informeret om undersøgelsen?

Din egen læge vil altid få tilsendt en elektronisk kopi af journalen efter hvert besøg i ambulatoriet og bliver holdt løbende orienteret om forløbet. Er der behov for at orientere familie eller en god bekendt, eksempelvis hvis der er brug for, at vi sender kopi af indkaldelser, skal der udfyldes en samtykkeerklæring ved det første besøg i ambulatoriet. 

Kontaktperson​

Du vil ved første besøg få udleveret en oversigt med navn og telefonnummer på din kontaktperson i ambulatoriet.​

Redaktør