Om projektet

Læs og se film om baggrund for og formål med projekt Styrket indsat for unge med erhvervet hjerneskade.​​

​Rigshospitalet - Glostrup har fået bevilget 29 mio. kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til at styrke den hospitalsbaserede indsats for unge med erhvervet hjerneskade. Målgruppen er unge mellem 15 og 30 år, der bor i Region Hovedstaden og rammes af en hjerneskade. 

Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade er et 4 årigt projekt, som skal sætte nye tiltag i gang med henblik på: ​

At opspore unge, som har en erhvervet hjerneskade, at følge de unge tæt samt at opkvalificere de sundhedsfaglige fagfolk, som møder de unge patienter. 

​Neurologisk Klinik og Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade på Rigshospitalet ​samarbejder om projekt Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade.

Baggrund og formål

Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 2011 forløbsprogram for rehabilitering af børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade. Projekt Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade skal medvirke til at implementere de dele af forløbsprogrammets anbefalinger, som vedrører den hospitalsbaserede opsporing, udredning og rehabilitering. Projektet skal også udvikle og afprøve redskaber, der sikrer bedre koordinering af indsatser på hospitalerne i Region Hovedstaden og i samarbejdet med kommuner og almen praksis. 

Projektet skal have særligt fokus på at forbedre indsatsen overfor de unge, der i dag falder uden for systemerne eller ikke bliver tilbudt den udredning og rehabilitering, der gør dem i stand til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Desuden skal projektet styrke indsatsen for de unges pårørende.

Læs mere om indsatsområder i projektet.


Se filmen om projekt Styrket indsats her:​
Redaktør