Referencedata til neuropsykologiske tests

I forbindelse med det landsdækkende Projekt Styrket indsats for Unge med erhvervet hjerneskade, blev der etableret en national klinisk kvalitetsdatabase kaldet Dansk Register for Unge med Erhvervet hjerneskade (DRUE). DRUE indeholder bl.a. data fra udvalgte neuropsykologiske tests. Læs mere om dataindsamlingen her.

Målgruppe for projektet

Projektets målgruppe var personer i alderen 15:0-30:11 år med en erhvervet hjerneskade. Ved projektets start manglede der tilstrækkelige referencedata for personer under 20:0 år, på en række af de udvalgte neuropsykologiske tests til DRUE. Der blev iværksat en dataindsamling, der resulterede i at 152 raske unge mellem 15:0 og 19:11 år blev undersøgt, med otte forskellige neuropsykologiske test. Dataindsamlingen foregik i løbet af 2014 og 2015. 

Om referencematerialet

For at sikre ensartet og sammenligneligt referencemateriale, er instruktioner til de anvendte tests udformet i overensstemmelse med de instruktioner, der er anvendt i normmaterialet, der indgår i Danske normer til neuropsykologiske test (Jørgensen, K. og Selskabet Danske Neuropsykologer, 2012). 

Det er tilstræbt, at de 152 unge der har deltaget i indsamlingen, er sammenlignelige med baggrundsbefolkningen i forhold til uddannelsesniveau, køn og geografisk spredning. Den undersøgte gruppe er imidlertid ikke på alle områder, repræsentativ for den samlede baggrundsbefolkning. Stikprøven er yderligere beskrevet under afsnittet ”Beskrivelse af de undersøgte personer”. Til trods for at deltagerne ikke udgør en fuldstændig repræsentativ stikprøve, mener vi resultaterne kan have interesse, da vi ikke har kendskab til, at der tidligere er publiceret danske referencedata på de anvendte test, for den pågældende aldersgruppe.Redaktør