Opsporing, ambulatorium og kompetenceudvikling

​​Projekt Styrket indsats for unge med erhvervet h​jerneskade består af tre indsatsområder henholdsvis opsporing, ambulatorium og k​​​ompetenceudvikling.

​Opsporing

Opsporing af unge med nytilkomne hjerneskader skal foregå på alle Regionens
hospitaler, i almen praksis og kommuner. Opsporing skal sikre tidlig og koordineret indsats, men også bidrage til viden om forekomst af hjerneskader hos unge samt viden om forløb og prognose. 

I forbindelse med projektet skal blandt andet afprøves en ny screeningsmetode, som sundhedsfagligt personale fremover kan bruge for at sikre tidlig opsporing.

Ambulatorie

Ambulatoriet bliver bemandet med tværfaglige specialister i hjerneskaderehabilitering. Det tværfaglige team skal vurdere patientens behov og løbende følge op på, hvordan det går med patienten. På ambulatoriet kan man også afprøve forskellige rehabiliteringsmetoder og viden og anbefalinger videregives eksempelvis til patientens hjemkommune. 

Ambulatoriet skal arbejde tæt sammen med kommunerne om at sikre sammenhængende rehabiliteringsforløb.

Der bliver udvalgt et par projektkommuner, hvor forskellige samarbejdsmodeller vil blive testet. 

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling skal omfatte målrettede indsatser, der har til formål at øge fagpersoners, patienters og pårørendes viden om hjerneskade og rehabilitering. I denne del af projektet vil man arbejde med nye initiativer baseret på blandt andet​ e-læringsprogrammer, som skal styrke samarbejdet med og omkring patienterne. 

Til patienter med lettere hjerneskader, som ikke har behov for rehabilitering, vil der blive udarbejdet informationsmateriale, der henvender sig særligt til dem og deres pårørende.


​De tre indsatsområder i projektet ​​​
Redaktør