Neurorehabilitering og evidens

​Slides og artikler fra temadag om neurorehabilitering og evidens.

​Fokus på neurorehabilitering og evidens​ 

Der stilles i stigende grad krav om, at indsatser i sundhedsvæsenet evidensbaseres. Indenfor neurorehabilitering er evidens for effekt på mange områder sparsom. Dette er en udfordring, både når der skal udarbejdes nationale retningslinjer og i klinisk praksis. Også det forhold, at evidens ofte baseres på resultater fra gruppestudier udført med specifikke populationer, er en udfordring, når resultaterne skal anvendes i forbindelse med individuelle rehabiliteringsforløb. 

De nævnte problemstillinger har vi i Projekt Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade særligt fokus på. 

Slides og artikler fra temaeftermiddag med Dr. Wade

Vi har afholdt et seminar i november 2014, hvor vi havde inviteret professor Derick T Wade (UK), som gennem mange år har beskæftiget sig indgående med disse problemstillinger, til at holde et oplæg.​
I oplægget præsenteres blandt andet følgende temaer:

  • Evidensbegrebet i forskning og klinisk praksis. 
  • Evidensbaserede retningslinjer, hvad bygger de på, og hvad bruger vi dem til? 
  • Hvordan skaber vi fremover viden om effekt inden for kognitiv neurorehabilitering? 

Læs hele oplægget her.

​Forslag til yderligere læsning af professor Derick T Wade:

Redaktør