Henvisning og information for fagpersoner

​​Projekt Styrket indsats for unge mellem 15 og 30 år stoppede som planlagt i december 2017. Unge mellem 15 og 30 år kan derfor ikke længere henvises til ungeambulatoriet. Ved behov for tværfaglig udredning af rehabiliteringsbehov, kan patienter henvises til tilbageløbsfunktionen på Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Hvidovre. 

​Flg. patienter kunne henvises i projektperioden

Alle unge mellem 15 og 30 år med:​

 1. Nyopstået hjerneskade eller mistanke herom. Patienter med nyopstået apopleksi, TCI, traumatisk hjerneskade, SAH, tumor cerebri, encephalopati (fx anoxisk eller toksisk), meningitis eller encephalitis henvist fra udskrivende afdeling.
 2. Kendt tidligere opstået erhvervet hjerneskade, hvor der var et muligt genoptræningsbehov.

Henvisningskriterier under projektperioden

Ambulatoriet tilbød 15-30 årige med nyopstået hjerneskade eller mistanke herom udredning, diagnostik og behandling, herunder en tværfaglig vurdering af rehabiliteringsbehovet og udarbejdelse af tværfaglige genoptræningsplaner. Desuden blev der tilbudt en specialiseret indsats indenfor specifikke problemstillinger.

Forløbet for den enkelte blev tilrettelagt i et tæt samarbejde med den kommunale sektor – herunder hjerneskadekoordinator, sagsbehandler, uddannelsesinstitutioner, jobcentre, egen læge samt kommunale og specialiserede rehabiliteringstilbud.

Typiske diagnoser 

 • Apopleksi
 • TCI
 • Subarachnoidal blødning (SAH)
 • Traumatisk hjerneskade
 • Tumor cerebri
 • Metabolisk encephalopati (fx toksisk eller følger efter anoxi, hjertestop) 
 • Meningitis/encephalitis

Følgende patientkategorier kunne ikke henvises​​

 1. Patienter med følger efter whiplash og hjernerystelse.
 2. Patienter hvor hjerneskaden er opstået før 1-års alderen.
 3. Patienter med progredierende neurologiske lidelser, herunder dissemineret sklerose, Parkinsonisme og ALS.​Redaktør