Den gode genoptræningsplan - lommekort

​En tværgående arbejdsgruppe i Region Hovedstaden har udarbejdet et lommekort særligt til læger mhp udarbejdelse af genoptræningsplaner og lovgivning herom.

Indhold i lommekortet

Patienter med et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus har ret til en individuel genoptræningsplan.

Lommekortet indeholder bl.a. en beskrivelse af lægelige opgaver ved ordination og udarbejdelse af en genoptræningsplan. Se lommekort her.


Redaktør