​​​​​​​​

Enheder i Neurologisk Klinik


​​

Apopleksienheden

Apopleksienheden er specialiseret i at behandle patienter med en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning. Apopleksienheden består af fire sengeafsnit og et ambulatorium.​​​ 

Dansk Hovedpinecenter

​Dansk Hovedpinecenter er et højt specialiseret tværfagligt center for behandling af patienter med meget svær hovedpine og migræne eller patienter, der har en sjælden hovedpinesygdom. 

Nationalt Videnscenter for Demens

Nationalt Videnscenter for Demens varetager en række opgaver inden for demensområdet - herunder forskning, patientbehandling samt undervisning og vidensformidling til sundhedsfagligt personale, patienter og pårørende.​ 

Neuropsykologerne

​​​Neuropsykologerne tilbyder neuropsykologisk undersøgelse af patienter i Neurologisk Klinik både i Glostrup og på Blegdamsvej. 

SPECT-laboratoriet

​​​SPECT-laboratoriet undersøger patienter for hukommelsesforstyrrelser og demens, blodprop i hjernen, epilepsi, migræne, hjernerystelser og andre neuropsykiatriske sygdomme.​ 

Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade

Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade sætter nye tiltag i gang med henblik på at opspore unge, som har en erhvervet hjerneskade, at følge de unge tæt samt at opkvalificere de sundhedsfaglige fagfolk, som møder de unge patienter. .

​​​​​​​