Kontrolbesøg

​Du kan gå til kontrolbesøg i Dansk Multipel Sclerose Center. Antallet af besøg afhænger af din sygdomstilstand. ​

Sklerosepatienter skal som led i behandlingen kontrolleres regelmæssigt i Dansk Multipel Sclerose Center. Antallet af kontroller afhænger af typen af din behandling og din sygdomsaktivitet. 

Kontrolbesøg i Dansk Multipel Sclerose Center varetages af både sygeplejersker og læger. Som en del af dine kontrolbesøg taler vi ofte om fysiske, psykiske og sociale problemer samt behandling, og vi undersøger dog for neurologiske symptomer. 

Kontakt os akut 

​Du kan kontakte os akut, hvis du for eksempel har mistanke om nyt sygdomsudbrud eller oplever forværring i dine symptomer eksempelvis i form af infektioner (pseudoattak). Har du en infektion, for eksempel blærebetændelse, skal du under alle omstændigheder kontakte din egen læge for at få den behandlet. Svære, indlæggelseskrævende infektioner behandles primært på lokalsygehus. 

Redaktør