Behandling

​Der skelnes mellem forebyggende behandling, attakbehandling og symptomatisk behandling. 

​​

​​

DMSC tilbyder de nyeste forebyggende behandlinger af MS og er førende i afprøvninger af nye behandlinger.

Derudover tilbydes attakbehandling med binyrebarkhormon, der afkorter og reducerer sværhedsgraden af de enkelte sygdomsudbrud, eller plasmaferese i svære tilfælde.

Endelig tilbydes symptomatiske behandlinger, eventuelt i samarbejde med egen læge og andre hospitalsafdelinger, der lindrer forskellige følgelidelser til sygdommen. Det kan fx  være blære- og tarmlidelser, smerter, spasticitet, træthed, seksuel dysfunktion og hukommelsesproblemer


Redaktør