Samarbejde

​Dansk Multipel Sclerose Center samarbejder med en lang række nationale og internationale instanser om forskning i og behandling af sklerose.​

Nationalt ​

Vi sidder i ledelsen i Dansk Multipel Sclerose Gruppe (DMSG) og har for nylig modtaget en bevilling på 10 millioner kroner til etablering af det dansk netværk for behandling af MS.

Internationalt​

Vi samarbejder med mere end 100 europæiske laboratorier og MS centre om basal, genetisk og immunologisk forskning samt klinisk forskning, herunder kliniske forsøg med ny MS-medicin, styret af af DMSC. Fx har vi et mangeårigt samarbejde i "The Nordic MS Genetic Network". De sidste 5 år har vi desuden været medlem af en international genetisk gruppe, bestående af 23 centre fra 13 lande i "International Multiple Sclerosis Genetic Consortium" (IMSGC). 

Industrien​

Dansk Multipel Sclerose Center arbejder sammen med de medicinalfirmaer, der er aktive i afprøvninger af nye behandlingsmetoder indenfor sklerose for at bedre behandlinger af sygdommen.

Fonde​

Dansk Multipel Sclerose Center modtager støtte til forskningen fra en lang række offentlige og private fonde.

​​
Redaktør