Ambulatorium for hjernekræft

​​Ambulatorium for hjernekræft tilbyder ambulant opfølgning og mulighed for åben kontakt til sengeafsnit N48 til patienter efter indlæggelse med hjernekræft.

​Efter din indlæggelse og operation for hjernekræft tilbyder Ambulatorium for hjernekræft jævnlige samtaler i ambulatoriet med en speciallæge og  en forløbssygeplejerske/​social- og sundhedsassistent med særlig kendskab til din sygdom. 

Du bliver indkaldt til det første besøg cirka 1½ måned efter udskrivelsen. Hvis det er muligt, anbefaler vi at der deltager en pårørende ved de ambulante besøg.

Vi kan afhjælpe og give vejledning i relation til de problemer, der vil kunne indtræde i forbindelse med din sygdom. Herunder:

 

 

  • Spørgsmål omkring medicin
  • Formidle kontakt til hjemmeplejen i din kommune
  • Belastende symptomer der hæmmer livskvaliteten i relation til en kræftsygdom i hjernen
  • Afdække genoptræningsbehov både fysisk og kognitiv/sproglig ved vurdering af fysio- og ergoterapeut samt talepædagog
  • Udarbejdelse af genoptræningsplan som sendes til hjemkommunen​

 

 

Kontakter til ambulatoriet

Forløbssygeplejerske/social- og sundhedsassistent ​i ambulatoriet​ kan kontaktes på hverdage fra kl. 8.00-15.​00 på telefon 38 63 44 51 eller 38 63 36 48.​

Find vej

Ambulatorium for hjernekræft ligger på afsnit N48 på 8. sal i hovedbygningen. Benyt indgang 1 eller 3 og gå til 'blå opgang'. Herfra er det muligt at tage en elevator eller trappe til 8. sal. 

Vi vil bede dig om at henvende dig til sekretæren på N48 for at melde din ankomst. 

Redaktør