Akustikusneurinom

​Akustikusneurinom er en godartet knude ved hørenerven. Et akustikusneurinom er ikke en kræftsvulst, men knuden kan give en række komplikationer og vil i nogle tilfælde kræve operation.

Knuden kan medføre susen for øret og tab af hørelsen, fordi den trykker på hørenerven, svimmelhed ved påvirkning af balancenerven og føleforstyrrelser ved tryk på følenerven. I sjældne tilfælde kan knuden give væskeophobning i hovedet, der giver kraftig hovedpine på grund af det stigende tryk i hovedet. 

Det er forskelligt, hvor meget knuden vokser. Gennemsnitligt vokser et akustikusneurinom 1 mm på et år, nogle vokser slet ikke og andre vokser hurtigere.

Behandling

Små akustikusneurinomer, som ikke vokser eller giver invaliderende symptomer kan observeres uden at skulle behandles. I de fleste tilfælde vil det dog kræve skanninger med jævne mellemrum, fordi knuden godt kan vokse uden at give flere gener. Det er sjældent, at et akustikusneurinom skal behandles akut.

Et akustikusneurinom kan enten behandles med strålebehandling eller en operation. Kun i sjældne tilfælde, hvor akustikusneurinom skyldes den arvelige sygdom neurofibromatose type II, findes biologisk behandling (Avastin) som måske kan bremse knuden i at vokse i en periode.

Operation 

På Neurokirurgisk Klinik foretager to kirurger hele operationen sammen og arbejder dermed med fire hænder af gangen i stedet for to. Herved kan operationstiden, og dermed den tid du er under fuld bedøvelse, halveres, og du vågner hurtigere op efter operationen. 

Fjernelsen af knuden foregår ofte ved et indgreb bag øret, hvor kirurgerne enten fjerne et lille stykke knogle bag øret eller skærer igennem kranieknoglen.
Læs mere om operationsmetoder

En operation kan ikke i alle tilfælde fjerne generne ved knuden, men kan være at foretrække så flere funktioner ikke bliver påvirket, hvis knuden fortsat vokser. 

Strålebehandling 

Mindre akustikusneurinomer kan også strålebehandles. Akustikusneurinomet forsvinder ikke ved denne behandling, men i langt de fleste tilfælde kan væksten stoppes og yderligere behandling undgås.

Strålebehandling foregår på Stråleterapiklinikken.

Dit behandlingsforløb

Når du starter et forløb hos os, får du tilbudt en ambulant samtale. Her får du grundig information om lige netop din situation og dine behandlingsmuligheder. Hvis du beslutter dig for operation, får du en dato tildelt samme dag. Der vil i de fleste tilfælde være en ventetid på 1-2 måneder. 

På selve operationsdagen indlægges du om morgenen. Efter operationen bliver du kørt opvågningsafsnittet 2093, hvor du bliver observeret til næste morgen. 

Kirurgen tilser dig lige efter operationen og morgenen efter operationen, og du får at vide, hvordan operationen er gået. Du bliver herefter tilset af kirurgen på hverdage efter behov og det aftales, hvornår og hvordan udskrivelse skal finde sted. Du bliver også tilset af en fysioterapeut og en ergoterapeut efter behov.

Efter udskrivelsen fra Neurokirurgisk Klinik, bliver du skannet på dit lokalsygehus efter 5 måneder og kommer til kontrol i ambulatoriet efter 6 måneder. På dette tidspunkt taler du med lægen om de problemer, der eventuelt er og om hørerehabilitering, hvis det er relevant.

Du skal jævnligt til kontrolskanninger efter en operation. Hvis akustikusneurinomet er fjernet helt, kan du stoppe med at gå til kontrol efter nogle år.  


Videoer om dit behandlingsforløb


Redaktør