For fagfolk

Find visitationsretningslinjer og henvisningsskabeloner for Neurofysiologisk Klinik, Rigshospitalet

Visitationsretningslinjer

Neurofysiologisk Klinik, Rigshospitalet, varetager neurofysiologien i hele Region Hovedstaden.

Patienter mistænkt for dystoni modtages ikke til diagnostisk udredning, men kan henvises til neurologisk afdeling, Bispebjerg eller Rigshospitalet, Glostrup afhængig af problemstilling og bopæl. 

Patienter til udredning og behandling for søvnsygdom henvises til Dansk Center for Søvnmedicin, Rigshospitalet-Glostrup. (link)

Undersøgelser

  • Elektroencefalografi (EEG)
  • Evokerede potentialer (SEP, VEP; MEP inkl TST samt BAEP), 
  • Small fibre undersøgelse og undersøgelser af det autonome nervesystem,
  • Nerveledningsundersøgelser (fx carpaltunnelsyndrom, ulnaris-affektion og polyneuropati)EMG undersøgelser

Hvem kan henvise?

Indlagte og ambulante patienter kan henvises til undersøgelse fra andre hospitalsafdelinger, psykiatriske afdelinger, praktiserende læger eller speciallæger inden for neurologi, neurokirurgi, ortopædkirurgi, reumatologi og pædiatri. 

Se desuden følgende vejledning:


or praktiserende læger: (indsæt link til visitationsmeddelelse)

Visitation af henvisning 

Akutte henvisninger ledsaget af telefonopringning fra henvisende læge visiteres umiddelbart. Øvrige henvisninger visiteres løbende.
Følgende tages i betragtning ved visitationen: 

  • Klinikken består af flere matrikler. Under visitationen vælges udførende afsnit afhængig af hvilken undersøgelse, der ønskes udført, hensyntagen til kortest mulig ventetid samt hensyntagen til patientens bopæl. 

Henvisninger fra hospitaler og fra psykiatrien sendes via SP. Henvisninger fra primærsektor sendes via CVI, og det anbefales at anvende klinikkens henvisningsblanket (link). Patienter fra andre regioner, Færøerne og Grønland henvises via Rigshospitalets generelle retningslinjer. 

Henvisning til neurofysiologiske undersøgelser

Alle henvisninger til neurofysiologiske undersøgelser skal opfylde følgende krav:
  1.  Henvisningen sendes elektronisk
  2.  Oplægget er oprettet ved hjælp af henvisningsblanket (link)
  3.  Eventuelle tidligere undersøgelser og beskrivelser heraf overføres/sendes
Følgende retningslinjer for henvisninger skal følges ved henvisning til Neurofysiologisk Klinik:

Særligt for henvisning til søvnundersøgelse

Specielt for henvisning til søvnundersøgelse se venligst også retningslinjerne på sundhed.dk (PKO for søvnsygdomme):
Redaktør