For fagfolk

Find visitationsretningslinjer og henvisningsskabeloner for Neurofysiologisk Klinik. 

Glostrup Hospital og Rigshospitalet er lagt sammen og hedder nu Rigshospitalet.


Visitationsretningslinjer

Neurofysiologisk Klinik, Rigshospitalet, varetager neurofysiologien i hele Region Hovedstaden.

Patienter til udredning og behandling for oromandibulær dystoni henvises til Neurofysiologisk Klinik, Bispebjerg Hospital, hørende under Rigshospitalet.

Patienter til udredning og behandling for søvnsygdom henvises til Dansk Center for Søvnmedicin, Rigshospitalet-Glostrup.

Hvem kan henvise?

Indlagte og ambulante patienter henvises til undersøgelse fra andre hospitalsafdelinger, praktiserende læger eller speciallæger inden for neurologi, neurokirurgi, ortopædkirurgi, reumatologi og pædiatri.

Se desuden følgende vejledning:

Gå til retningslinjer for henvisning til Neurofysiologisk Klinik​ 

Visitation af henvisning 

Akutte henvisninger ledsaget af telefonopringning fra henvisende læge visiteres umiddelbart. Øvrige henvisninger visiteres løbende.

Følgende tages i betragtning ved visitationen:

  • Der vil kunne udføres elektive undersøgelser på Rigshospitalet-Blegdamsvej, Rigshospitalet-Glostrup, Bispebjerg Hospital og Nordsjællands Hospital.
  • Patienter i udredningsforløb på Rigshospitalet-Blegdamsvej og Rigshospitalet-Glostrup vil som udgangspunkt visiteres til neurofysiologisk undersøgelse på samme hospital.
  • Henvisninger fra Gentofte-Herlev, og Hvidovre-Amager hospitaler vil blive fordelt til Rigshospitalet-Glostrup, så konferencestruktur opretholdes. Det samme gælder for henvisninger til Nordsjællands Hospital og Bispebjerg-Frederiksberg Hospital hvor henvisningerne håndteres fra Rigshospitalet-Blegdamsvej.
  • Øvrige henvisninger vil blive fordelt internt efter patientens bopæl, med mindre der er et specifikt ønske fra henviser eller patient. Dette skal fremgå tydeligt af henvisning. Der stiles – på sigt – efter ensartet ventetid for patienterne uafhængigt af undersøgelsessted.
  • Desuden vil henvisningsdiagnosen have betydning for fordelingen, idet der sker visse tilpasninger af udbuddet af undersøgelser på de enkelte matrikler over den kommende tid. Det er derfor at stor vigtighed, at der sættes diagnose på henvisningerne.

Den allerede eksisterende henvisningsblanket til neurofysiologisk undersøgelse på Rigshospitalet-Blegdamsvej skal benyttes til henvisning til den fusionerede Neurofysiologiske Klinik.

Henvisning til neurofysiologiske undersøgelser

Alle henvisninger til neurofysiologiske undersøgelser skal opfylde følgende krav:

 1. Henvisningen sendes elektronisk
 2. Oplægget er skabt med henvisningsskabelon
 3. Eventuelle billeder overføres/sendes
 4. Eventuelle beskrivelser sendes

​Følgende retningslinjer for henvisninger skal følges ved henvisning til Neurofysiologisk Klinik​:

Gå til retningslinjer for henvisning til Neurofysiologisk Klinik

Skabelonen benyttes ved henvisning til følgende undersøgelser:

  • Elektroencefalografi (EEG)
  • Evokerede potentialer (SEP, VEP; MEP inkl TST samt BAEP), 
  • Small fibre undersøgelse og undersøgelser af det autonome nervesystem,
  • Nerveledningsundersøgelser (fx carpaltunnelsyndrom, ulnaris-affektion og polyneuropati) 
  • EMG undersøgelser

 ​Vejledning til henvisningsskabelon (pdf, åbner i ny fane)

Særligt for henvisning til søvnundersøgelse

Specielt for henvisning til søvnundersøgelse se venligst også retningslinjerne på sundhed.dk (PKO for søvnsygdomme):​ 

Forløbsbeskrivelse for søvnsygdomme​

Gå til siden for henvisende læger på Dansk Center for Søvnmedicin​


Redaktør