REM søvn adfærd syndrom

​REM søvn adfærd syndrom er en sygdom, der viser sig ved uro i drømmesøvn, hvor patienten udvikler bevægelser, der udtrykker drømmeindholdet. Sygdommen kaldes på engelsk for REM sleep Behavior Disorder (RBD).

​​​RBD skal ikke forveksles med søvngængeri eller søvnterror, som foregår i dyb søvn. RBD karakteriseres ved, at man slår ud med arme og ben, imens man drømmer. ​

Hvor hyppig er REM søvn adfærd syndrom?


Det vurderes, at mindre end ½ % af befolkningen lider af RBD. Symptomerne kan variere i sværhed.​

Hvad skyldes REM søvn adfærd syndrom?


Der er flere årsager til RBD, og ikke alle er permanente. RBD kan udløses af stort alkoholindtag eller påvirkning af visse typer medicin (bl.a. visse midler mod depression) og ophører normalt ved ophør af den pågældende medicin. Kun få mennesker, der tager disse lægemidler, udvikler RBD. 

RBD ses ved en del andre sygdomme såsom Narkolepsi og Parkinsons sygdom. RBD ses også isoleret som en sygdom i sig selv. ​

Ved RBD fungerer de mekanismer, der kontrollerer muskelbevægelser ikke optimalt. Dette kontrolleres af hjernens nederste del: hjernestammen. Normalt hæmmes bevægelserne under drømme (REM-)søvn for at undgå, at man kommer til skade.  Der er altså mekanismer, der hindrer, at kroppen udfører de ting, man drømmer. Ved RBD virker denne hæmmende mekanisme ikke.​

Hvad er symptomerne på REM søvn adfærd syndrom?


Patienten med RBD oplever ofte ikke selv symptomerne, det er hyppigst sengepartneren, der opdager problemerne.  Personer med RBD slår ud, taler/råber i søvne. Drømmene kan udtrykke handlinger f.eks. spark, slag, skænderier. Mareridt i sig selv er ikke RBD.​

Er der sammenhæng med Parkinsons sygdom?

RBD kan ses som led i sygdomme som narkolepsi (hos børn og voksne) og Parkinson’s sygdomme og tilsvarende bevægesygdomme (Parkinsonisme). RBD kan også findes hos mennesker, der ikke har nogle af disse lidelser. ​

I de senere år er man begyndt at mistænke, om personer med RBD har større risiko for at udvikle Parkinsonisme, men ikke alle med RBD vil udvikle Parkinsonisme. Denne problemstilling undersøges aktuelt ved Dansk Center for Søvnmedicin.​

Hvordan undersøger man for sygdommen?

  • Sygehistorien
  • Polysomnografi (PSG), som er en undersøgelse af søvnmønsteret og udelukkelse af andre sygdomme.

Ved PSG-undersøgelsen skal man sove med overvågningsudstyr, som måler om hjernen sover, samtidig med at det måler om kroppen bevæger sig. Undersøgelsen foregår ved, at man kommer til ​hospitalet og får udstyret på, nogle kan så gå hjem og sove, men andre overnatter på sygehuset, så vi også kan videooptage natten. ​

Man får ikke svar med det samme, da vi først skal se hele nattens aktivitet igennem, og det tager noget tid. Nogle patienter undersøges også med billeddannende undersøgelser af hjernen og ved væskeudtagning fra ryggen (lumbalpunktur).

Hvordan behandler man sygdommen?


Der findes medicin, der kan reducere anfaldene.  
Praktiske foranstaltninger kan omfatte sengehest, at placere madrassen på gulvet og sætte bløde puder mod væggen. Undertiden kan det være nødvendigt med adskilte soverum. 

Hvad skal man selv gøre?


Vær praktisk. Hvis du hver nat kommer til at vælte sengelampen, så stil den et andet sted. Første skridt vil altid være at sørge for, at der ikke er nogle, der kommer til skade.


Tal med din praktiserende læge om, om der er noget af det medicin, du får, der kan give REM søvn adfærd syndrom (RBD). Det vil altid være første skridt at se om symptomerne fortsætter, når du ikke tager medicin, der er kendt for at give problemer. Men ændringer i medicin skal altid ske med den praktiserende læge.​

Hvis der fortsat er problemer, kan din praktiserende læge sende en henvisning med en beskrivelse af symptomerne, så vi kan vurdere, om vi skal lave en søvnundersøgelse.

Forskning om REM søv​​​n adfærd syndrom (RBD)

Man ved ikke meget om de mekanismer, der styrer adfærd og bevægelser under søvn, risikoen for RBD og​ for udvikling af hjernesygdomme. Det er også vigtigt, at finde bedre behandlinger. Der er samarbejde mellem flere afdelinger i Region Hovedstaden samt internationalt samarbejde herom.​​​​

Redaktør