Støttemuligheder

Her kan du finde støttemuligheder for dig som smertepatient.

FAKS – Foreningen for Kroniske Smertepatienter

FAKS arbejder på at gøre tilværelsen lettere for kroniske smertepatienter. Du kan kontakte din lokale FAKS_afdeling for at høre nærmere om indmeldelse, arrangementer, tilbud osv.

FAKS Valby                                         FAKS Brøndby
Urtehaven 76, kld.                          Albjergparken 4
2500 Valby                                        2660 Brøndby Strand

Åbningstid er mandage              Åbningstid er hver tirsdag
mellem kl. 12:00 og 16:00.       mellem kl. 10:00 og ca. 14:00 ​

Læs mere om Foreningen for Kroniske Smertepatienter​

Smertelinjen

Få gratis rådgivning som smertepatient eller som pårørende, til en smertepatient.   
Læs mere om Smertelinjen

Eksistentiel, psykisk, psyk​osocial og religiøs patientstøtte

Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte er placeret i Neurocentret på Rigshospitalet. Centret har fokus på de psykologiske, psykosociale, eksistentielle og religiøse udfordringer, patienter møder i forbindelse med deres sygdom. Det kan være spørgsmål som: 

 • hvorfor er det lige mig, der er blevet syg? 
 • hvordan føles en diagnose på sjælen? 
 • hvordan kommer jeg ’tilbage til livet’? 
 • hvordan forholder jeg mig til sorg og smerte 
 • hvordan forholder jeg mig til mine nærmeste pårørende? 
 • er der en mening med min sygdom? 
 • hvordan bliver jeg set og mødt som et helt individ? 
 • ​bliver mine ønsker og holdninger taget alvorligt? 

Centret er bl.a. tovholder for et patientpanel, der drøfter problemstillinger i relation til det at være patient/pårørende. Netværket mødes en gang månedligt. ​

Grupper på de sociale medier

På Facebook findes flere forskellige støtte- og netværksgrupper for kroniske smertepatienter. Grupperne er typisk organiseret af personer, der lever med kroniske smerter, eller deres pårørende. Grupperne er et forum, hvor ligesindede kan tale sammen og dele erfaringer. En oplagt fordel ved disse grupper er, at de findes på internettet. Find grupperne ved at søge på fx ordet ”smertepatienter”.

Etnisk ressourceteam - Rigshospitalet

Etnisk ressourceteam består af 20 kvinder og mænd i forskellige aldre og med forskellige etniske og religiøse baggrunde. Deres hovedfunktion er at være rådgivere og samtalepartnere for patienter og pårørende med lignende baggrunde.

Hvad er en ressourceperson?

Alle ressourcepersoner har gennemført kurser i krisepsykologi og sjælesorg, og er blevet vejledt i og haft praktiske øvelser i samtaler med mennesker i en krisesituation. De er blevet udvalgt efter modenhed og evne til at tale med andre mennesker.

Bemærk

Ressourcepersonen arbejder frivilligt og kan ikke bruges som tolk, socialrådgiver eller erstatning for andet sygehuspersonale. Ressourcepersonen er underlagt tavshedspligt.

Hvad kan en ressourceperson bruges til?

En ressourceperson kan tilkaldes efter ønske fra en patient med etnisk minoritetsbaggrund eller dennes pårørende, fx i forbindelse med: 

 • ​en krisesituation, hvor du eller dine pårørende har behov for at tale med et menneske, der har samme kulturelle og/eller sproglige baggrund. 
 • behov for samtale eller vejledning om eksistentielle eller religiøse emner. 
 • en konfliktsituation mellem dig og sygehuspersonalet, hvor der er behov for en tredjeperson som mægler eller blot for at få afklaret spørgsmål, der har med religion, etnicitet og kultur at gøre. 

Hvis du er interesseret i at få tilknyttet en ressourceperson, kontakt da smertecentrets personale.

Andre nyttige kontakter

Patientforeningen Danmark
Patientforeningen Danmark rådgiver medlemmer vedrørende spørgsmål om klager, erstatning, bisidder, aktindsigt m.m.

Borger.dk
På borger.dk finder du indgang til hele det offentlige område. Her kan du blandt andet finde vej til din egen kommunes hjemmeside, som er skrevet i letforståeligt sprog og med let, overskuelig information om rettigheder og regler.

Sundhed.dk
Sundhed.dk er Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside. Her kan du blandt andet finde en liste over alle de mange forskellige patientforeninger, som findes + oplysninger om sygehuse, sundhed, sygdomme, medicinpræparater, behandlinger, patientrettigheder m.m. Du kan også finde ud af, hvilke sundheds- og forebyggelsestilbud netop din kommune har – det kan fx være i form af kurser for borgere med kronisk sygdom og deres pårørende, motionsaktiviteter eller vejledning om kost, rygestop, alkohol m.m.

Handicap.dk
Handicap.dk er Danske Handicaporganisationers hjemmeside med mange nyttige oplysninger, bl.a. også om parkeringskort.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) er et rådgivningstilbud til borgere, der ønsker rådgivning og vejledning, når det gælder sagsbehandling på handicapområdet. På www.dukh.dk kan du finde relevante artikler og foredrag, om udviklingen på handicapområdet.

Landsforeningen for Fleks- og Skånejobbere
Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere er en interesseforening, der arbejder for at oplyse om og forbedre vilkår for fleks- og skånejobbere. På lafs.dk kan du finde oplysninger om gældende støtteordninger, adresser og navne på lokalforeninger, bisidderordning m.m.


Redaktør