Pårørende i Tværfagligt Smertecenter

​Tværfagligt Smertecenter holder jævnligt arrangementer for pårørende til smertepatienter. ​

Pårørendearrangement

Tværfagligt Smertecenter afholder jævnligt arrangementer, for kærester og ægtefæller, voksne børn, forældre eller andre nære pårørende til patienter, tilknyttet Smertecentret.

Arrangementet har til hensigt at øge de pårørendes viden om smertetilstande og deres tværfaglige behandling. Desuden giver arrangementerne mulighed for at møde andre, der er tæt på én, der lever med kroniske smerter, og som oplever de vanskeligheder, som dette kan medføre.

Arrangementet består af to dage. Den første dag er der oplæg om smertepatientens virkelighed, og om Smertecentrets intentioner og mål for behandlingen. Ved den næste mødegang vil der være lejlighed til at koncentrere sig om det, som man som pårørende oplever og får erfaringer med.

Hvor og for hvem?

Pårørendearrangementet foregår i et undervisningslokale i samme bygning som Smertecentret, og er alene for pårørende.

Tilmelding

Tilmelding skal ske til sekretariatet i Tværfagligt Smertecenter med oplysning om smertepatientens CPR-nummer.

Sekretariatet kan kontaktes på tlf. 35 45 76 12 i telefontiden:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 09:00-12:00 og onsdag mellem kl. 11:00 og 13:00.


Redaktør