Om Neurointensivafsnit

​​​​​​​​​​​​​​

Ledelse

Niels Risør Hammer
Konstitueret afsnitsansvarlig overlæge
E-mail: niels.risoer.hammer@regionh.dk
                  
Dorte Inekci
Afdelingssygeplejerske
E-mail: Dorte.Inekci@regionh.dk​     

Os i tal 

Afdelingen har ansat omkring 130 sygeplejersker 
Neurointensivafsnit har 20​ sengepladser 

Vores mål

  • at patienten får en behandling svarende til den højest eksisterende lægefaglige standard
  • at patientens plejebehov opfyldes
  • at de pårørende føler sig velinformerede og velkomne
  • at medarbejderne internt oplever tilfredshed i arbejdet, udvikles og til stadighed udfordres
  • at afsnittet lever op til Rigshospitalets og Neurocentrets overordnede målsætning

Optageområde 

Neurointensiv Terapiafsnit er et af i alt fire neurointensive afsnit i Danmark. Vi modtager voksne og børn fra Østdanmark, Grønland og Færøerne. ​​

Samarbejde

Neurointensivt Terapiafsnit arbejder især sammen med enheder på Rigshospitalet:
  • Klinikkerne i Neurocentret  
  • Rigshospitalets øvrige intensive afsnit
  • Pædiatrisk Klinik (Børneafdelingen)​

Redaktør