Om Intensiv, afsnit 13

​Intensiv, afsnit 13 modtager patienter med behov for tæt overvågning og understøttende behandling. ​​

Intensiv, afsnit 13 har fem intensive sengepladser og to senge til trombolysepatienter.

Intensiv, afsnit 13 modtager patienter med behov for tæt overvågning og understøttende behandling f.eks. i form af respiratorbehandling eller dialyse. Årsager til svigt i vitale organfunktioner f.eks. lunger, hjerte-kredsløb og/eller nyrefunktion kan være på baggrund af forværring i kronisk sygdom eller alvorlig infektion - en forgiftning eller kritiske forstyrrelser i væske og/eller saltbalancen.​

Trombolysebehandling

Intensiv, afsnit 13 er et af Region Hovedstadens to specialiserede afsnit i den akutte medicinske behandling af blodpropper i hjernen - kaldet trombolysebehandling.

Endvidere varetager afsnittets sygeplejersker og læger den udgående hjælpefunktion MAT (Mobilt Akut Team) i form af tilsyn og støtte ved patientbehandlingen til hospitalets øvrige klinikker med henblik på tidlig opsporing af kritisk sygdom.

Medarbejdere er specialuddannet i intensiv terapi

Læger og sygeplejersker er specialuddannede eller under uddannelse indenfor intensiv terapi. Fysioterapeuter og ergoterapeuter varetager den daglige mobilisering og rehabilitering. 

Patientbehandlingen varetages af forskellige faggrupper, hvor interprofessionelt samarbejde og læring prioriteres højt med henblik på at sikre den kliniske kvalitet, patientsikkerhed og patienttilfredshed samt medarbejdertilfredshed.
Redaktør