Om Intensiv, afsnit 13

​Intensiv, afsnit 13 modtager patienter med behov for tæt overvågning og understøttende behandling. ​​

Intensiv, afsnit 13 har fem intensive sengepladser. 

Afsnittet modtager patienter med behov for tæt overvågning og behandling f.eks. i form af respiratorbehandling eller dialyse. Det kan eksempelvis skyldes svigt i vitale organer som lunger, hjerte-kredsløb og nyre, forværring af en kronisk sygdom, alvorlige infektioner, forgiftninger eller kritiske forstyrrelser i væske eller saltbalancen. 

Intensiv, afsnit 13 har tre underfunktioner:

Neuro Intensiv Stepdown Afsnit (NISA)

Funktionen tilbyder tidlig neurorehabilitering til patienter med en traumatisk hjerneskade, der er neurokirurgisk færdigbehandlet, men som stadigt har et intensivt pleje- og behandlingsbehov. 

Tidlig neurorehabilitering indebærer høj grad af samarbejde mellem plejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter, portører og læger, og foregår ud fra særlige behandlingsprincipper. Målet er, at understøtte patienten til at kunne genvinde tidligere funktioner i forhold til fysisk formåen, følelsesliv, hukommelse, intellekt og adfærd.

Sideløbende med den særlige neurorehabilitering, vil der foregå en pleje og behandling rettet mod at stabilisere patientens organsystemer, idet behovet for intensiv terapi, herunder respiratorbehandling, vil være en hindring for, at patienten kan flyttes videre til genoptræning på Klinik for højt specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk hjerneskade, som er en del af Rigshospitalet, men beliggende på Hvidovre Hospital.

Opvågningsfunktion

Afsnittet varetager opvågningsfunktion i nattevagter, weekender og på søgnehelligdage.

Mobilt Akut Team

Afsnittets sygeplejersker og læger varetager den udgående hjælpefunktion MAT (Mobilt Akut Team) i form af tilsyn og støtte ved patientbehandlingen til hospitalets øvrige afsnit med henblik på tidlig opsporing af kritisk sygdom.

Personale på Intensiv

Patientbehandlingen på Intensiv foregår i tæt samarbejde mellem speciallæger i anæstesiologi, sygeplejersker med specialuddannelse eller under uddannelse indenfor intensiv terapi,  social - og sundhedsassistenter og lægesekretærer. Der er derudover samarbejde og daglig tilknytning med en fysioterapeut, en ergoterapeut og portør. 

Samarbejde og læring prioriteres højt med henblik på at sikre kvalitet, patientsikkerhed og patienttilfredshed samt medarbejdertilfredshed.
Redaktør