Efter operationen i Dagkirurgi og opvågning

​Efter operationen køres du til opvågningsafsnittet, hvor du vil blive overvåget og får smertebehandling, hvis det er nødvendigt. 

Efter operationen køres du til opvågningsafsnittet ledsaget af en anæstesisygeplejerske. Hvis du efter bedøvelsen er tilstrækkelig vågen og stabil bliver du som indlagt kørt direkte tilbage til sengeafdelingen, eller som dagkirurgisk patient direkte i hvilestuen. Anæstesisygeplejersken giver rapport om bedøvelsen og operationsforløbet til opvågningssygeplejersken. 

​​Overvågning på opvågningsafsnittet

På opvågningsafsnittet får du ilt gennem et kateter i næsen, dit blodtryk, hjertekardiogram og iltprocent overvåges, mens du ligger på opvågningsafsnittet.

Opvågningssygeplejersken observerer herudover: 
  • Din almene tilstand
  • Vejrtrækning
  • Væskebalance
  • Vandladning
  • Forbinding
  • Dræn og kateter (hvis du har fået lagt disse)
  • Smerter
  • Evt. kvalme

Smertebehandling efter operationen

Når den bedøvende effekt aftager, kan der komme smerter fra operationsområdet. Det er vigtigt, at du fortæller os om begyndende smerter så hurtigt som muligt, så vi kan hjælpe dig med behandling. 

Kliniske undersøgelser har vist, at forløbet efter operationen bliver kortere og med færre komplikationer, hvis du kommer hurtigt ud af sengen.  En effektiv smertebehandling gør det muligt og medvirker hertil. Opvågningsafsnittet har som mål, at alle patienter går en kort tur og evt. kommer på toilettet så hurtigt som muligt.
 
Anæstesimidlerne kan medføre, at du kan have besvær med at lade vandet. Derfor får alle patienter scannet blæren som minimum ved ankomst og udskrivelse. 

Opholdets varighed i opvågningsafsnittet 

Opholdet i opvågningsafsnittet varer 1-6 timer afhængigt af indgrebet og din tilstand. 

Vi tilstræber, det er de samme opvågningssygeplejersker, der passer dig i hele forløbet. Du bliver tilset hvert 15. minut, og opvågningssygeplejersken er hele tiden i din nærhed.

Når du ud fra fastlagte kriterier vurderes at være klar til at blive udskrevet fra opvågningen, følger opvågningssygeplejersken dig tilbage til afdelingen eller som dagkirurgisk patient får du dit eget tøj på og bliver tilbudt lidt at drikke og spise.
Inden du skal hjem bliver du informeret om det videre forløb af en læge eller opvågningssygeplejerske.​
Redaktør