Om Dagafsnit, Endoskopi og opvågning Y23

Dagafsnit, Endoskopi og opvågning Y23 ​tager sig af patienter, der har brug for tæt observation efter en operation. Afsnittet tager sig også af dagkirurgiske patienter. 

Dagafsnit, Endoskopi og opvågning Y23 modtager årligt ca. 2500 patienter, der har gennemgået en operation eller undersøgelse, og som efterfølgende har behov for tæt observation efter bedøvelsen. 

Y23 fungerer desuden som dagafsnit for dagkirurgiske operationsforløb for børn og voksne. Disse operationsforløb er overvejende øjenoperationer og MR-scanninger .
Afsnittet modtager også patienter, der skal fuld bedøves til tandbehandling og patienter, der skal have anlagt en PEG sonde(fødesonde) 

Afsnittet har 15 opvågningspladser og 4 hvilepladser.Redaktør