Respirationscenter Øst

​Respirationscenter Øst tager sig af børn og voksne, der lider af sjældne og kroniske vejrtrækningshandicap. ​Problemer med vejrtrækningen kan f.eks. skyldes muskelsvind, postpolio, ALS, skader på rygmarven eller kompleks søvnapnø.

Respirat​ionsc​enter Øst

Respirationscenter Øst er placeret på Rigshospitalet - Glostrup og er en del af Neuroanæstesiologisk Klinik.​ Både sengeafsnit og ambulatorium​ er placeret på 4. sal i rød opgang - Y14, Y24 og ambulatorium MB4.

Samarbejdspa​rtnere

Respirationscenter Øst​ har en stor samarbejdsflade med de henvisende afsnit på andre hospitaler, herunder intensive-, lungemedicinske-, og børneafdelinger. 

Der er også tæt samarbejde med Rehabiliteringscenter for Muskelsvind​, Neurorehabilitering for Rygmarvsskade på Hornbæk, ALS-teams (gå til RCfM's side om ALS​​) og Dansk Center for Søvnmedicin.​

​Pe​rsonale

Personalet på Respirationscenter Øst består af overlæger, sygeplejersker, sygehjælpere, social- og sundhedsassistenter, socialfaglige rådgivere og lægesekretærer. Vi har i hverdagen tilknyttet fysioterapeuter, ergoterapeuter​ og diætist.​​

Redaktør