Om Krisepsykologisk Klinik

​Krisepsykologisk Klinik tilbyder kriseterapi til indlagte patienter i forbindelse med akutte sygdomsforløb.​

​​​​​​

Vi tilbyder kriseterapi til patienter indlagt på Rigshospitalet. Derudover har vi et katastrofeberedskab, der står til rådighed og yder akut krisehjælp ved større ulykker og katastrofer.
 
Krisepsykologisk Klinik​ tager imod patienter og nærmeste pårørende, der er indlagt på Rigshospitalet i forbindelse med akut sygdom efter henvisning fra de enkelte afsnit. Tilbuddet gælder under indlæggelsen. Hvis det vurderes, at du eller dine pårørende har behov for fortsat kriseterapeutisk indsats efter udskrivning, skal du have en henvisning til psykolog via din egen læge.​

Henvisning 

Du skal henvises af det afsnit på Rigshospitalet, du er indlagt på.


Redaktør