Krisepsykologisk Klinik

Krisepsykologisk Klinik tilbyder kriseterapi til indlagte patienter i forbindelse med akutte sygdomsforløb. Klinikken står til rådighed med katastrofeberedskab ved større ulykker eller katastrofer. Samtidigt behandler vi akutte krisereaktioner og PTSD (post traumatic stress disorder).